МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ
"КІНОЛОГОС"
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародну кінопремію "ЛОГОС-SINEMA"
імені Віктора Василенка
у галузі кіно

1. Міжнародна кінопремія "ЛОГОС-SINEMA" імені Віктора Василенка у галузі кіно  (далі - Премія),  що заснована Об'єднанням кінематографістів "КІНОЛОГОС" та Організаційним комітетом Міжнародного фестивалю сценічного та екранного мистецтв "КІНОЛОГОС" присуджується щороку авторам нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію суспільства. Твори мають бути опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття Премії.
2. Премія присуджується щорічно до 24 серпня  за рахунок коштів, передбачених на цю мету  за кращий фільм року, що минув. Сума премії визначається щороку окремо.

3. На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів у складі не більше п'яти осіб.
4. Одна й та сама кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двома й більше творами. Повторно Премія може присуджуватися за нові визначні досягнення у галузі кіно, але не раніше ніж через п'ять років після попереднього присудження.
5. Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.
6. На здобуття Премії щорічно,  до " 1 " серпня року, подаються:
- клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;
- примірник твору на матеріальному носієві;
- копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу - копії паспортів кожного члена колективу).
7. Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подання документів, зазначених у пункті 6 цього Положення.
8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів створюється Комітет з Міжнародної кінопремії імені Віктора Василенка (далі - Комітет) у складі 11 осіб, що діє на громадських засадах.
Склад Комітету формується з представників громадських організацій, кінорежисерів, кіносценаристів, кінооператорів.
Комітет очолює Голова, обраний членами комітету.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає документи, зазначені в пункті 6 цього Положення, здійснює відбір кандидатур на здобуття Премії.
Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання Комітету веде Голова або за дорученням Голови Комітету його заступник.
Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.
Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос Голови Комітету є ухвальним.
9. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 6 цього Положення, здійснює Об 'єднання кінематографістів "КІНОЛОГОС".
10. Виплата Премії здійснюється відповідно до наказу.
11. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання Лауреата Міжнародної кінопремії "ЛОГОС - SINEMA" імені Віктора Василенка і вручаються диплом, знак Лауреата (опис додається) та грошова винагорода.
12. У разі, якщо Премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом та знак Лауреата, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.
13. Диплом Премії вручається Лауреату в урочистій обстановці Головою Комітету або за дорученням Голови Комітету його заступником під час нагородження Переможців Міжнародного фестивалю екранного та сценічного мистецтв "КІНОЛОГОС".
14. Диплом померлого лауреата Премії та грошова винагорода Премії переходять у спадщину в порядку, установленому законодавством.

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародну мистецьку премію  імені Валентина Михайлюка1. Міжнародна мистецька премія  імені Валентина Михайлюка  (далі - Премія),  що заснована Асоціацією працівників культури та мистецтва України присуджується щороку авторам нових оригінальних творів, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національної свідомості та самобутності, спрямовані на державотворення і демократизацію суспільства.
2. Премія присуджується щорічно до 24 серпня у розмірі 5000,00 гривень.

3. На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи окремих осіб і творчих колективів.
4. Одна й та сама кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Премії з двома й більше творами. Повторно Премія може присуджуватися за нові визначні досягнення, але не раніше ніж через п'ять років після попереднього присудження.
5. Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.
6. На здобуття Премії щорічно,  до " 1 " серпня року, подаються:
- клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;
- примірник твору на матеріальному носієві;
- копія паспорта (у разі висунення на здобуття Премії колективу - копії паспортів кожного члена колективу).
7. Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подання документів, зазначених у пункті 6 цього Положення.
8. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів створюється Комітет з Міжнародної мистецької премії імені Валентина Михайлюка (далі - Комітет) у складі 11 осіб, що діє на громадських засадах.
Склад Комітету формується з представників громадських організацій, композиторів, поетів, співаків, тощо.
Комітет очолює Голова, обраний членами комітету.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань розглядає документи, зазначені в пункті 6 цього Положення, здійснює відбір кандидатур на здобуття Премії.
Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання Комітету веде Голова або за дорученням Голови Комітету його заступник.
Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.
Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі, якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос Голови Комітету є ухвальним.
9. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 6 цього Положення, здійснює Об 'єднання кінематографістів "КІНОЛОГОС".
10. Виплата Премії здійснюється відповідно до наказу.
11. Особі, якій присуджується Премія, присвоюється звання Лауреата Міжнародної мистецької премії ім. Валентина Михайлюка і вручаються диплом, знак Лауреата та грошова винагорода.
12. Диплом Премії вручається Лауреату в урочистій обстановці Головою Комітету або за дорученням Голови Комітету його заступником під час нагородження Переможців Міжнародного фестивалю екранного та сценічного мистецтв "КІНОЛОГОС".
14. Диплом померлого лауреата Премії та грошова винагорода Премії переходять у спадщину в порядку, установленому законодавством.

Головна  Міжнародний фестиваль  Положення про фестиваль   Кінотеатр українського кіно   Міжнародні кіно - премії кінофестивалю  Трилогія "Тарас ШЕВЧЕНКО  Художній фільм  "Тарас ШЕВЧЕНКО. Заповіт"  Телесеріал "ЛОГОС"  Тетяна НЕГРІЙ