МІЖНАРОДНИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ
"КІНОЛОГОС"
Голова оргкомітету
заслужений працівник культури України
Дмитро Ломачук
ПОЛОЖЕННЯ
Міжнародний кінофестиваль
"КІНОЛОГОС"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Міжнародний кінофестиваль  "ЛОГОС-УКРАЇНА" (далі - Фестиваль) проводиться у м. Одесі у серпні щороку.
Положення надається для ознайомлення усім зацікавленим особам і може бути опублікованим в ЗМІ.


1.1. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ФЕСТИВАЛЮ
Захід спрямований на підтримку музичного, театрального та  візуального мистецтв, а також підтримки творчо обдарованих дітей і молоді в регіонах.
Для участі у Фестивалі "КІНОЛОГОС" запрошуються фахівці, аматори, початківці - усі, хто бажає долучитися до духовних скарбів православного світу, звичаїв, обрядів, традицій народів засобами сценічного та екранного мистецтв.

Екранні твори - документальні, публіцистичні, науково-популярні та інші фільми;
Сценарії - сценарії ігрових, документальних, науково-популярних та інших фільмів.

2. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ
Учасниками Фестивалю можуть бути окремі автори або творчі колективи. Вік учасників необмежений. Переваги надаються початківцям, дітям та молоді.
Згідно з умовами Положення, не пізніше 1 серпня поточного року тим, хто бажає взяти участь у Фестивалі, необхідно направити в Оргкомітет Фестивалю заявку на участь за формою, наведеною у додатку, а також копію фільму або фонограми для попереднього ознайомлення поштовим відправленням на DVD-CD диску, або через будь-який файлообмінник через Інтернет.
Ґрунтуючись на отриманих заявках, Оргкомітет складає графік перегляду підготовлених номерів членами Журі і повідомляє номінантів не пізніше ніж за 7 днів про місце і час перегляду.
У разі неможливості прибуття на Фестиваль Учасник зобов`язаний письмовим повідомленням сповістити про це Оргкомітет Фестивалю не пізніше ніж за 3 дні.
Кращі сценічні та екранні роботи і їх автори та виконавці будуть заохочені згідно з рішенням Журі Фестивалю.
Учасник несе відповідальність за порушення авторських та суміжних прав при наданні для участі у Фестивалі творів чи фрагментів творів не власного написання, підписаних своїм іменем.
Проїзд, харчування, проживання Учасників відбувається за рахунок сторони, що їх відряджає, або власним коштом.

Учасник може бути відсторонений від участі у Фестивалі у разі порушення умов даного Положення.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ
Заявка на участь у Фестивалі оформлюється за зразком, наведеним у  додатку.
Кожна заявка має бути підписана керівником та завірена печаткою організації, яка направила Претендента, із зазначенням вихідного номера та дати відправки. У разі оформлення заявки від колективу її заповнює уповноважена особа, з якою у подальшому здійснюватиметься контакт під час проведення Фестивалю.
Заповнення усіх пунктів заявки є обов`язковим. Якщо заявка не заповнена або заповнена частково, вона не розглядатиметься.
Заявки, отримані Оргкомітетом після закінчення терміну подачі заявок, не розглядатимуться.
Заявки перевіряються щодо їх повної відповідності всім вимогам даного Положення та реєструються в Оргкомітеті. Після реєстрації кожний Претендент стає Учасником Фестивалю.
Заявки на участь у Фестивалі дійсні протягом усього часу його проведення.

4. РОБОЧІ ОРГАНИ ФЕСТИВАЛЮ
Робочими органами Фестивалю є: Організатор, Організаційний комітет і Журі.

4.1 ОРГАНІЗАТОР ФЕСТИВАЛЮ. ФУНКЦІЇ, ПРАВА, ОБОВ`ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Організатор: Об'єднання кінематографістів "КІНОЛОГОС"(далі - Організатор).

ЗАСНОВНИК ФЕСТИВАЛЮ:
Об'єднання кінематографістів "КІНО-ЛОГОС"(м. Київ);
Ломачук Дмитро Федорович - кінорежисер, сценарист, заслужений працівник культури України

СПІВЗАСНОВНИКИ:
Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України (м. Одеса);
Комунальне підприємство "Дніпропетровський телетеатр" (м. Дніпро);
Загально-національний конкурс "Українська мова-мова єднання";
Міжнародна асоціація працівників культури та мистецтва (МАРКИС);
Асоціація працівників культури та мистецтва України;


4.1.1. Функції Організатора Фестивалю:
прийняття рішення про проведення фестивалю "ЛОГОС-Україна";
призначення, кооптація та розпуск Оргкомітету Фестивалю;
підбір і погодження кандидатур Голови і складу Журі Фестивалю.

4.1.2. Права Організатора Фестивалю:
здійснення загального контролю за перебігом Фестивалю.

4.1.3. Обов`язки Організатора Фестивалю:
забезпечення належними умовами роботи Оргкомітету, Журі Фестивалю.

4.1.4. Відповідальність Організатора Фестивалю:
Організатор несе відповідальність за відсутність належних умов для роботи Оргкомітету, Журі Фестивалю, учасників та гостей.

4.2. ОРГКОМІТЕТ ФЕСТИВАЛЮ. ФУНКЦІЇ, ПРАВА, ОБОВ`ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний режисер - Ломачук Дмитро Федорович, заслужений працівник культури України, Голова Об'єднання кінематографістів  "КІНО-Логос"
Оргкомітет Фестивалю:
Голова Оргкомітету - Ломачук Дмитро Федорович;
Члени Оргкомітету:

1. Мужук Леонід Петрович           - голова журі, кінорежисер, Лауреат національної премії ім.Тараса Шевченка, народний
                                                           артист України;
2. Негрій Тетяна Дмитрівна           - заступник голови журі, народна артистка України;
3. Работін Юрій Анатолійович      - з питань інформації та ЗМІ.
4. Волошина Ольга Дмитрівна      - з питань організації перегляду фільмів;
5. Салко Юрій Іванович                 - заступник голови Оргкомітету


4.2.1. Функції Оргкомітету Фестивалю:
- розробка та корегування даного Положення і пакета документів щодо проведення Фестивалю за погодженням з Організатором;
- координація роботи щодо проведення Фестивалю;
- збір документів, що надаються, перевірка відповідності їх оформлення вимогам, передбаченим даним Положенням, та реєстрація заявок на участь у Фестивалі;
- створення комп'ютерної бази даних, доповнення її протягом усього часу проведення Фестивалю:
а) заявки Претендентів;
б) інформація про Претендентів і Учасників за напрямами Фестивалю, у тому числі фото- та відеоматеріали;
в) список Учасників за кожною номінацією;
г) список фіналістів (лауреати, нагороджені)
- формування складу Журі з числа незалежних висококваліфікованих професіоналів;
-організація роботи Журі під час проведення Фестивалю;
- забезпечення Фестивалю інформаційною підтримкою (робота з інформаційними партнерами, проведення прес-конференцій, розміщення матеріалів на офіційному сайті Фестивалю);
- організація та проведення підсумкових заходів, заохочення номінантів Фестивалю;
- прийняття інших організаційних рішень та контроль за їх виконанням.

4.2.2. Права Оргкомітету Фестивалю
Оргкомітет має право:
- відмовити Претенденту в участі у Фестивалі при невідповідності оформлення документів, запропонованих робіт або номерів вимогам даного Положення;
- виключити з числа Учасників за порушення правил, встановлених даним Положенням;
- делегувати своїх представників до складу Журі;
- за погодженням з Організатором запроваджувати додаткові номінації та види заохочення Учасників Фестивалю;
- використовувати конкурсні роботи після закінчення Фестивалю з обов'язковим посиланням на авторів без узгодження з ними.

4.2.3. Обов`язки Оргкомітету Фестивалю
Оргкомітет зобов`язаний:
- створити рівні можливості та однакові умови для всіх Учасників;
- забезпечити відкритість проведення Фестивалю;
- створити умови щодо оперативної роботи Журі та забезпечення його незалежності;
- вжити заходи щодо нерозголошення раніше встановленого часу відомостей про попередні результати та про остаточні підсумки Фестивалю;
- забезпечити повне виконання покладених функцій.

4.2.4. Відповідальність Оргкомітету Фестивалю
Оргкомітет несе відповідальність:
- за порушення вимог і умов даного Положення, правил та процедури підготовки й проведення Фестивалю;
Оргкомітет не несе відповідальності:
- за неточні або недостовірні відомості, надані Учасником;
- за порушення авторських і суміжних прав, якщо Учасник надав інтелектуальні не власні матеріали та (або) не отримав дозвіл від авторів та (або) уповноважених ними осіб чи організацій.

4.3. ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ
Журі Фестивалю формується Оргкомітетом Фестивалю.
До складу Журі входять 4 постійних члени та 3, 5 або 7 залучених спеціалістів з кожного напрямку Фестивалю. До складу Журі можуть входити члени Оргкомітету, делеговані ним; Голову Журі запрошує Оргкомітет Фестивалю; Секретар Оргкомітету є одночасно і Секретарем Журі Фестивалю, який, однак, при голосуванні не має права голосу; при необхідності Журі розробляє та надає Оргкомітету для погодження методику голосування; Журі має право зняти з перегляду номери, які не відповідають вимогам даного Положення; після обговорення виступів на перегляді (прослуховуванні) воно приймає рішення щодо участі у підсумковому заході та заохочення кращих виконавців.

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
Інформаційна підтримка здійснюється інформаційними партнерами, які виявили інтерес до Фестивалю.
Координує цю роботу Організаційний комітет Фестивалю.
Матеріали Фестивалю розміщуються у мережі Інтернет на офіційному сайті, а також на сторінках сайтів, що інформаційно підтримують Фестиваль.

6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДАНОМУ ПОЛОЖЕННІ
У даному Положенні використовуються наступні поняття:
Організатор - юридична або фізична особа, що організовує, улаштовує той чи інший захід.
Організатор Фестивалю - Організаційний комітет (Оргкомітет) - група фізичних осіб, що безпосередньо відповідають за етапи проведення Фестивалю за дорученням Організатора.
Претендент - фізична або юридична особа, яка представляє інтереси творчої особистості або колективу, що подала заявку на участь у Фестивалі.
Учасник - творча особистість або колектив, заявку якого на участь у Фестивалі прийнято Оргкомітетом. Вік учасників не обмежується.
Дипломант - особа, яку заохочують за високу якість виконаної роботи.
Лауреат - особа, відзначена особливою премією.
Журі - група фізичних осіб з числа професіоналів, сформована Організаційним комітетом за погодженням з Організатором, яка оцінює, відбирає та приймає рішення щодо подальшої участі, а на заключному етапі - у підсумкових заходах Фестиалю.
Заохочення - Дипломи, заохочувальні призи, що вручаються Лауреатам Фестивалю, їх наставникам, Організаторам, виконавцям Фестивалю.
Благодійники - організації, установи, підприємства усіх форм власності, фізичні особи, які надають моральну, матеріальну, технічну допомогу або забезпечують безкоштовно будь-яку іншу підтримку Фестивалю. Права та обов`язки Благодійників Фестивалю визначаються згідно з договорами, укладеними між Організатором та Благодійником.
Інформаційні партнери - юридичні особи, що за родом своєї діяльності в рамках досягнутих з Оргкомітетом домовленостей висвітлюють у ЗМІ (Інтернет, радіо, телебачення, преса) роботу Фестивалю на будь-яких етапах його проведення.

 
Головна  Міжнародний фестиваль  Положення про фестиваль   Кінотеатр українського кіно   Міжнародні кіно - премії кінофестивалю  Трилогія "Тарас ШЕВЧЕНКО  Художній фільм  "Тарас ШЕВЧЕНКО. Заповіт"  Телесеріал "ЛОГОС"  Тетяна НЕГРІЙ