Науково-публіцистичний телесеріал "ЛОГОС"

Серія - описання спроб загарбання етносів та сумних наслідків таких спроб. Висновок - секрет відродження національного попри гніт - у моральному здоров'ї нації, яка плекається на генетичному рівні, підживлюється досвідом і мудрістю попередніх поколінь. Розкривається суть думки як рушійної сили вчинку.


Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "У ДЗЕРКАЛАХ ІСТОРІЇ"
Хр. 21'02
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Автори чергової серії "Логосу" спробували дослідити множинність світу, яка витіснила єдність, спеціалізація - універсальність... Людина, озброюючись новими казковими досягненнями, мусить ставати досконалішою, духовно значущою. Адже релігія і наука зовсім не виключають одна одну, як це вважали раніше і чого боїться багато хто з наших сучасників. Навпаки, вони узгоджуються і доповнюють одна одну. Цю взаємодоповнюваність та взаємозумовленість можна розгледіти в багатьох історичних фактах, які потрапляють в поле нашого зору.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "СИЛА ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ"
Хр. 15'29
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
У черговій серії "Логосу" простежені намагання сучасників пошуків у витоках нашої історії, нашої культури, нашої мови духовного опертя, яке єдино обіцяє українську перспективу. І жодні логічні умовиводи щодо доцільності чи недоцільності розвитку української мови, щодо "прогресивності" чи "регресивності" української культури, її європейськості чи інтернаціональності є сутим безглуздям або ж звичайним лукавством з боку тих, хто нам нав'язує чужу і мову, і культуру. Автори серії оперують критеріями, які наслідують спосіб предків визначати ту чи іншу рослину, те чи інше зілля для різних недуг? Зрозуміло, що не шляхом проб та хімічних аналізів, а виключно - інтуїтивно…
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "КАРБИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я"
Хр. 18'17
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Як ми вже зазначали у попередніх серіях "Логосу", фізичне здоров'я невідривне од духовного. Тільки сповнена духовного здоров'я особа могла робити застереження супротивникові: "Іду на ви…" Тому в серії простежується віковічне прагнення українського народу до закону правдолюбства. Іду на ви - означало: я не боюся тебе, бо я маю душевну перевагу. Моральна перевага підсилювала фізичну.  Воля перемоги зумовлювалася душевною правотою: за право, за правду - поняття нерозривні. Правда і справедливість стоять поряд, як синоніми… Справедливість - рушійна сила воїна-праукраїнця, який захищав свою правду на своїй землі…
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЗА ЗАКОНАМИ ПРАВДОЛЮБСТВА"
Хр. 16'08
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "МЕРТВОВОДДЯ"
Хр. 20'00
Сценарій Дмитро Ломачук, Павло Мовчан
Режисер Дмитро Ломачук
Учені не раз намагалися зрозуміти, що таке вода. Що вона є насправді? Древні мудреці багато століть твердять одно і те ж : "Вода - жива"! І дійсно це так. Подивіться самі - для води немає перешкод. Навіть прислів'я є таке: "Вода камінь гострить". Вона тече через гори, омиває камені. Вона підлаштовується під будь-які нерівності і набуває будь-якої форми. Налийте її в чашку - і вона стане чашкою, налийте в склянку і вона стане склянкою. Вода може бути спокійною і може бушувати, перетворюючись на смертельну стихію. У неї є свій характер, непідвладний людині. Так що ж таке вода?
Вода дуже чутлива і реагує на сказане. Разом із словами позитивного змісту ми передаємо їй сприятливе хадо, і при замерзанні в ній утворюються красиві кристали. Наші молитви, звернені до води, також наділяють воду позитивною енергією. Її властивості змінюються, і вона набуває здатність відгукуватися на них. Наприклад, якщо впливати на воду словом "щастя", в ній утворювалися правильної шестикутної форми кристали, що нагадують красиво ограновані діаманти. З іншого боку, у разі слова "нещастя" спостерігалися лише фрагменти кристалів і кристали неправильної форми.  Якщо звук впливає на воду, на її структуру, то як він може впливати на всіх нас?
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЕНЕРГІЯ ЗВУКУ"
Хр. 20'00
Сценарій Дмитро Ломачук, Павло Мовчан
Режисер Дмитро Ломачук
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "МАГІЧНА СИЛА ЗВУКУ"
Хр. 20'00
Сценарій Дмитро Ломачук, Павло Мовчан
Режисер Дмитро Ломачук
Вічне запитання: що первинне: звук чи знак? Досі осмислення звукового начала ще не набуло достатнього значення в науці, лінгвістиці. Тому що брати  знак і звук у відриві -  величезна помилка. Інша річ, що хтось ототожнює звук з емоційним станом людини. Це через дотикання з навколишнім середовищем людина видавала і реагувала на відповідні звуки. Цілком невипадковим є посилання на Логос як визначальний термін, який дорівнює психеї душі. Тобто, Логос завжди піднімався вище рівня душі. Його обожнювали. І тому Логос став Богом. І якщо осмислити сутність слова, то можна побачити, що в ньому присутня не лише інформація, не лише емоційна та змістовна наповненість. У ньому присутнє найголовніше - енергетика. Саме про це і йдеться у серії.
Відкриваємо нероздільність існування звуку і знаку, одвічних опонентів, що завжди зустрічалися і відбивалися одне від одного. Зазираємо в історію знаку, як історію осмислення людством існування цього знаку. Те ж саме відкриваємо впродовж віків і про фонему, про звук. Розмірковуємо над запитанням: що первинне: звук чи знак?  Поринаємо в часи, коли людство навчилось фіксувати думки знаками і супроводжувати їх звуками. Розмірковуючи над темою приходимо до висновку, що таємниця мови - це так само, як невідкриті масиви ще непізнанного, непрочитаного, нерозгаданого. І кожна мова зберігає ці змісти, до яких треба доходити, не легковажачи, розуміючи, що від цього стаємо багатшими, глибшими. Лише тоді усвідомимо своє власне призначення - бути носієм цієї мови.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЗНАК І ЗВУК. ЗАСТИГЛІ У ВІЧНОСТІ"
Хр. 20'03
Сценарій Євген Васильченко
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Україні й українцям випала прекрасна і велична доля - бути носіями первісних мовно-культурних традицій та водночас їх прямими спадкоємцями, незважаючи на постійне змішування різних антропологічних типів, що з давніх-давен населяють Євразію.
Загальновідомо - мова є безпосереднім виразником єдності тієї чи іншої спільноти, її паролем. Саме мовно-символічні традиції склали основу світової культури. Деякі дослідники твердять про наявність у автентичного населення, яке називають трипільсько-кукутенською спільністю, розвинутої писемності шумерського взірця. Цей прадавній народ утворив первісну культурну основу понад чотири тисячоліття тому. Зокрема фахівці вважають - самоназва Трипілля - "Аратта", і вона прочитана на глиняних табличках того часу.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЗНАК І ЗВУК. ВІЧНІ ОБЕРЕГИ"
Хр. 22'20
Сценарій Євген Васильченко
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ВІДТИНОК ЧАСУ"
Хр. 20'00
Сценарій Дмитро Ломачук, Павло Мовчан
Режисер Дмитро Ломачук
Що таке час? Час, звичайно, є одним і тим самим як для якісної зміни, так і для руху, якщо тільки число їх однакове та відбуваються вони спільно: саме тому рухи є різними та відбуваються окремо один від одного, а час всюди один і той самий, оскільки  й число для рівних речей всюди єдине. Аристотель вперше зіставив категорію часу з іншими категоріями буття, де кожна означає або сутність, або кількість, або ж певний стан. Час є невіддільним від руху, але не тотожнім йому. Це вбачається у тому, що швидкість руху змінюється та різні швидкості порівнюються між собою. Аристотель, таким чином, розробив реляційний, динамічний підхід до проблеми часу.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "СЛОВО МЕРТВЕ І ЖИВЕ"
Хр. 20'00
Сценарій Дмитро Ломачук, Павло Мовчан
Режисер Дмитро Ломачук
Вчені стверджують, що деякі з вимовлених нами слів мають величезну деструктивну силу. Найбільш руйнівними є "нечисті слова", тобто - МЕРТВІ. Саме вони, проникаючи в організм через органи слуху, буквально вибухають в генетичному апараті людини спотворюючи його спадкові програми. Це, у свою чергу, викликає різного роду мутації, що ведуть до неминучого звиродніння.
Сторінка 1 2 3 4
Сторінка 1 2 3 4
Головна  Міжнародний фестиваль  Положення про фестиваль   Кінотеатр українського кіно   Міжнародні кіно - премії кінофестивалю  Трилогія "Тарас ШЕВЧЕНКО  Художній фільм  "Тарас ШЕВЧЕНКО. Заповіт"  Телесеріал "ЛОГОС"  Тетяна НЕГРІЙ