Науково-публіцистичний телесеріал "ЛОГОС"
Цією серією завершується своєрідна трилогія - оповідь  про найдревніші пам`ятки культури та свідчення епохи, що передувала зародженню української нації. Тут досліджується  ще один аспект теми поховань у курганах - знайдених писемних пам`яток, символів, знаків. Простежується їхній зв`язок та спорідненість з відомими шумерськими та індійськими пам`ятками писемності.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "НЕТЛІННЕ ПИСЬМО СТЕПОВИХ ПІРАМІД"
Хр. 19'09
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
У серії розповідається про прадавні міста, домівки та артефакти трипільської доби, які переконливо доводять, що мешканцям праукраїнських теренів відводилася первородна роль у всесвітньому процесі творення цивілізації. Викладається фактичний матеріал досліджень Геродота. Який підтверджує правдивість версії про трипільське орне землеробство, металургію, складну суспільну ієрархію та патріархальність.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "КОЛИ ЖИТЛА УМІЛИ ГОВОРИТИ"
Хр. 20'51
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Назва серії сама по собі вже є досить промовистою - простежується процес самого виникнення мови і проводяться паралелі з народженням нового життя, з формуванням мовного апарату дитини, засвоєння і передачею нею першої інформації. Висувається теорія єдино образності процесу творення всесвіту, людини, мови.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЕВОЛЮЦІЯ СЛОВА"
Хр. 20'33
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Суть серії - у протистоянні та переплетенні двох найважливіших засобів комунікації - знаку і звуку, тобто живої мови і символів. Якщо осмислити сутність слова, то можна побачити, що в ньому присутня не лише інформація, не лише емоційна та змістовна наповненість. У ньому присутнє найголовніше - енергетика. І тому воно невичерпне за змістом. Вихолощення первісного змісту слова веде до поступової загибелі не лише мови, але і її носіїв. Тому збереження рідного слова означає збереження самої нації.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЗНАК І ЗВУК. ОДВІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ"
Хр. 19'51
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Продовження розмови про глибинний зміст слова, мови. Підтверджується думка про те. Що нація гине, коли мова відлучається од неї, коли простір відокремлюється від часу. Виводиться визначення категорії Космологосу - людини у Всесвіті, її зв`язку з Богом, співвідношення етносу та ландшафту. Обґрунтовується особливе місце кожної нації географічне і ландшафтне - через вплив ландшафту на розвиток кожної мови.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЧИЇМИ УСТАМИ ПРОМОВЛЯЄ ЗЕМЛЯ"
Хр. 17'27
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Досліджуються такі непідвласні людському розуму категорії. Як простір і час. На прикладі зниклих давніх цивілізацій доводиться згубність загарбницького, поглинаючого ставлення до оточуючого світу, інших етносів. Самозречення веде до забуття - основна думка серії.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "НЕТЛІННИЙ СКАРБ ЧАСОПРОСТОРУ"
Хр. 17'24
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Повернення до розмови про одвічний зв`язок людини зі своєю Батьківщиною, вплив ландшафту на національні особливості етносу. Досліджується зв`язок сучасних звичаїв, обрядів, колядок з прадавніми традиціями наших предків.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ОПАНУВАННЯ СВІТУ СЛОВОМ"
Хр. 15'06
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Досліджується маловивчена тема оволодіння словом змалечку. Немовля і пізнання ним мовних витоків, опанування мовним апаратом. Найвражаючішим феноменом саме української мови є існування дитячої мови зі своїм двоскладовим словником. Паралельна адаптована дитяча мова вказує на глибинні лексичні шари української мови часів неоліту і на еволюцію мови завдяки суфіксам і префіксам, що мають пізніше походження.

Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ДИТЯ ВОЗ'ЄДНАНОГО КОДУ"
Хр. 15'47
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Сторінка 1  2  3  4  5  6
Сторінка 1  2  3  4  5  6
Обєднання кінематографістів
Об'єднання кінематографістів