Науково-публіцистичний телесеріал "ЛОГОС"

Назва серії сама по собі вже є досить промовистою - простежується процес самого виникнення мови і проводяться паралелі з народженням нового життя, з формуванням мовного апарату дитини, засвоєння і передачею нею першої інформації. Висувається теорія єдино образності процесу творення всесвіту, людини, мови.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЕВОЛЮЦІЯ СЛОВА"
Хр. 20'33
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Суть серії - у протистоянні та переплетенні двох найважливіших засобів комунікації - знаку і звуку, тобто живої мови і символів. Якщо осмислити сутність слова, то можна побачити, що в ньому присутня не лише інформація, не лише емоційна та змістовна наповненість. У ньому присутнє найголовніше - енергетика. І тому воно невичерпне за змістом. Вихолощення первісного змісту слова веде до поступової загибелі не лише мови, але і її носіїв. Тому збереження рідного слова означає збереження самої нації.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЗНАК І ЗВУК. ОДВІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ"
Хр. 19'51
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Продовження розмови про глибинний зміст слова, мови. Підтверджується думка про те. Що нація гине, коли мова відлучається од неї, коли простір відокремлюється від часу. Виводиться визначення категорії Космологосу - людини у Всесвіті, її зв`язку з Богом, співвідношення етносу та ландшафту. Обґрунтовується особливе місце кожної нації географічне і ландшафтне - через вплив ландшафту на розвиток кожної мови.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ЧИЇМИ УСТАМИ ПРОМОВЛЯЄ ЗЕМЛЯ"
Хр. 17'27
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Досліджуються такі непідвласні людському розуму категорії. Як простір і час. На прикладі зниклих давніх цивілізацій доводиться згубність загарбницького, поглинаючого ставлення до оточуючого світу, інших етносів. Самозречення веде до забуття - основна думка серії.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "НЕТЛІННИЙ СКАРБ ЧАСОПРОСТОРУ"
Хр. 17'24
Режисер Юрій Сичов
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Досліджується маловивчена тема оволодіння словом змалечку. Немовля і пізнання ним мовних витоків, опанування мовним апаратом. Найвражаючішим феноменом саме української мови є існування дитячої мови зі своїм двоскладовим словником. Паралельна адаптована дитяча мова вказує на глибинні лексичні шари української мови часів неоліту і на еволюцію мови завдяки суфіксам і префіксам, що мають пізніше походження.
Телесеріал "ЛОГОС"
Фільм "ДИТЯ ВОЗ'ЄДНАНОГО КОДУ"
Хр. 15'47
Режисер Андрій Солоневич
Режисер-постановник Дмитро Ломачук
Сторінка 1 2 3 4
Сторінка 1 2 3 4
Головна  Міжнародний фестиваль  Положення про фестиваль   Кінотеатр українського кіно   Міжнародні кіно - премії кінофестивалю  Трилогія "Тарас ШЕВЧЕНКО  Художній фільм  "Тарас ШЕВЧЕНКО. Заповіт"  Телесеріал "ЛОГОС"  Тетяна НЕГРІЙ